Departement Landbouw & Visserij - Preventieve gezondheidszorg in veehouderij - deel 3 - Bioveiligheid